LiDAR

LiDAR

Vi använder ledande Lidar-sensorer och som kan skanna stora ytor varje dag.

Vi levererar snabbt högklassig data till konkurrenskraftiga och överkomliga priser.

LiDAR (Light Detection and Ranging) är ett mätinstrument som används för att mäta avståndet eller andra egenskaper till/ av ett objekt. Mätningen görs med hög precision och noggrannhet. I LiDAR-processen flyger en drönare över ett specificerat område och skickar ut laserpulser på en yta med en hastighet av 100k – 3 miljoner pulser per sekund. Efter att ha mätt den tid det tar för signalen att återvända, kompileras LiDAR Data elektroniskt med GPS-data och IMU-data (Inertial Measurement Unit) för att skapa en digital representation av det skannade området i ett punktfilformat som används senare för att skapa andra prodoukter. 

Användningsområden för LiDAR

När man överväger en metod för att samla in data, så finns det ett antal fördelar med att använda drönare med LiDAR. 

Densitetsmätning

LiDAR-utrustade drönare kan nå markytor genom små öppningar i trädtaktet av lövverk och växtliv, och fånga data som är svåra att samla in med traditionella metoder – särskilt användbara för industrier som jordbruk, skogsbruk, lantmäteri och markförvaltning/utveckling.

Höjdmodeller

LiDAR-data kan användas av  för att skapa 3D-modeller med hög precision som levererar korrekt information som inte är möjlig med traditionella metoder, som att hitta lågpunkterna på jordbruksmark för bevattningsplanering. Användbar för många branscher, inklusive markförvaltning, jordbruk, anläggningsteknik och konstruktion.

Mäta volymer

LiDAR drönarteknologi kan användas för att samla in data som gör det möjligt för att mäta volymen som finns inom ett område. Användbar för gruvdrift, mätning av aggregatlager, muddring, deponier, industrianläggningar eller andra platser där volymmätning är avgörande.

Exakt data

LiDAR-utrustade drönare kan flyga på låg höjd och nå markytor genom tung vegetation, vilket möjliggör exakt insamling av platsdata. Detta är särskilt värdefullt för arkeologi, skogsbruk, markutveckling och energiindustri.

Branscher som använder LiDAR

Här är några branscher som använder LiDAR med stor framgång.

  • Jord & skogsbruk: kontrollera  status hos grödor och missförhållanden i marken.
  • Kemisk industri: för att säkerställa status på material och byggnader.
  • Infrastruktur: för att besikta status på broar, vattentorn och andra byggnationer.
  • Kraftbolag: besiktning av kraftledningar.

Välj UAS Pandion

Vi är ett nationellt företag med ett stort nätverk av piloter som är  godkända enligt Transportstyrelsen regler. Piloterna leds av  erfarna projektledare som arbetar för att uppfylla dina behov i enskilda projekt och återkommande uppdrag. 

Vi har snabba handläggningstider, konkurrenskraftiga priser och högkvalitativa leveranser.