Branscher

Branscher

Revolutionerar byggbranschen genom att spara tid och pengar.

Övervaka grödor/ planteringar, hantera bevattning.

Anläggningar, raffinaderier, kraftledningar, vindkraftverk.

Inspektioner för underhåll och kartläggning.

Välj UAS Pandion

UAS Pandion är ett nationellt företag med ett stort nätverk av piloter som är  godkända enligt Transportstyrelsen regler. Piloterna leds av  erfarna projektledare som arbetar för att uppfylla dina behov i enskilda projekt och återkommande uppdrag. 

UAS Pandion har snabba handläggningstider, konkurrenskraftiga priser och högkvalitativa leveranser.