UAS Pandion

Kvalitet från ovan

Ett företag med stort nätverk

Vi är ett nationellt företag med ett stort nätverk av piloter som är  godkända enligt Transportstyrelsen regler. Piloterna leds av  erfarna projektledare som arbetar för att uppfylla dina behov i enskilda projekt och återkommande uppdrag. 

Vi har snabba handläggningstider, konkurrenskraftiga priser och högkvalitativa leveranser.

Hjälper dig

Vi hjälper dig att inhämta data/ information så att du kan fatta mer korrekta beslut. Vårt mål är att göra drönartjänster mer tillgänglig och prisvärt, så att du kan arbeta mer effektivt och säkert.

Branscher

Revolutionerar byggbranschen genom att spara tid och pengar.

Övervaka grödor/ planteringar, hantera bevattning.

Anläggningar, raffinaderier, kraftledningar, vindkraftverk.

Inspektioner för underhåll och kartläggning.

Tjänster

Många fördelar att använda drönare vid inspektioner.

LiDAR används för att mäta avståndet eller andra egenskaper till/ av ett objekt.

Ta marknadsförings- och reklammaterial till nya höjder. 

Välj UAS Pandion

Vi är ett nationellt företag med ett stort nätverk av piloter som är  godkända enligt Transportstyrelsen regler. Piloterna leds av  erfarna projektledare som arbetar för att uppfylla dina behov i enskilda projekt och återkommande uppdrag. 

Vi har snabba handläggningstider, konkurrenskraftiga priser och högkvalitativa leveranser.